Tietosuojaseloste


Nollatoleranssi ry:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste 

Rekisteriseloste

Nollatoleranssi ry:n asiakasrekisteri

Henkilötietolaki (523/99) 10 §


Rekisterinpitäjä

Nollatoleranssi ry

Helsinki

+358 40 8406201

info@nollatoleranssi.fi


Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa Nollatoleranssi ry:n

hallituksen puheenjohtaja/ varapuheenjohtaja

Niina Kaksonen +358 40 8406201 / Maritta Venäläinen +358 40 7003905


Rekisterin nimi

Nollatoleranssi ry:n asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on Nollatoleranssi ry:n asiakkailleen suuntaaman tiedotuksen järjestely, yhteistyökumppaneiden ilmoitusten/ tiedotteiden jakaminen tilaajatietojen perusteella.

Nollatoleranssi ry:n toiminnasta raportointi ja yhdistyksen toiminnan kehittäminen sekä Nollatoleranssi ry: n viestimien ja palvelujen kautta tiedottaminen, luovuttamatta asiakastietoja ulkopuoliselle taholle. Tietojen käsittelyvälineitä ovat sähköposti, uutiskirje ja sms-viesti.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaasta:

Nimi

Organisaatio

Organisaation osoitetiedot

Sähköpostiosoite

Matkapuhelinnumero


Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Nollatoleranssi ry:n tilaisuuksiin kuten koulutuksiin/ konsultointeihin/ infoihin/ kartoituksiin, sekä vertaistuen toimintaan osallistuneiden asiakkaiden tiedoista heidän myöntämällään luvalla. Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen

käytämme seuraavia työkaluja ja palveluita: Google Analytics

lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/


Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenten, asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle taholle.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan silloin, kun palveluntarjoaja noudattaa EU:n tietosuojaperiaatteita.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina HTTPS:suojatussa sivustossa, vahvojen salasanasuojausten takana ja niitä voi käyttää vain tehtävänsä puolesta siihen oikeutetut.

Henkilöön liittyviä tietoja ei säilytetä paperisessa muodossa, eikä rekisteristä ole kopioita muualla


Tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen poistaminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Asiakkaan vaatimuksesta Nollatoleranssi ry oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet asiakastiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Permanto 10 B 28, 00960 Helsinki


Nollatoleranssi ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste 

Rekisteriseloste

Nollatoleranssi ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietolaki (523/99) 10 §


Rekisterinpitäjä

Nollatoleranssi ry

Helsinki

+358 40 8406201

info@nollatoleranssi.fi


Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa Nollatoleranssi ry:n

hallituksen puheenjohtaja/ varapuheenjohtaja

Niina Kaksonen +358 40 8406201 / Maritta Venäläinen +358 40 7003905


Rekisterin nimi

Nollatoleranssi ry:n jäsenrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on Nollatoleranssi ry:n jäsenilleen suuntaaman tiedotuksen järjestely, yhteistyökumppaneiden ilmoitusten/ tiedotteiden jakaminen tilaajatietojen perusteella.

Nollatoleranssi ry:n toiminnasta raportointi ja yhdistyksen toiminnan kehittäminen sekä Nollatoleranssi ry: n viestimien ja palvelujen kautta tiedottaminen, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Tietojen käsittelyvälineitä ovat sähköposti, uutiskirje ja sms-viesti.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot jäsenistä:

Nimi

Sähköpostiosoite

Matkapuhelinnumero

Ikäryhmä

Sukupuoli


Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Nollatoleranssi ry:n tilaisuuksiin kuten koulutuksiin/ konsultointeihin/ infoihin/ kartoituksiin, sekä vertaistuen toimintaan osallistuneiden henkilöiden tiedoista heidän myöntämällään luvalla. Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen

käytämme seuraavia työkaluja ja palveluita: Google Analytics

lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/


Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenten, asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle taholle.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan silloin, kun palveluntarjoaja noudattaa EU:n tietosuojaperiaatteita.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina HTTPS:suojatussa sivustossa, vahvojen salasanasuojausten takana ja niitä voi käyttää vain tehtävänsä puolesta siihen oikeutetut.

Henkilöön liittyviä tietoja ei säilytetä paperisessa muodossa, eikä rekisteristä ole kopioita muualla


Tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen poistaminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Jäsenen vaatimuksesta Nollatoleranssi ry oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. 

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Permanto 10 B 28,  00960 Helsinki