KEITÄ OLEMME

Tarkoitus ja toiminta

Nollatoleranssi ry on perustettu tammikuussa 2018. Ajatus perustamisesta lähti omakohtaisista kokemuksistamme työyhteisöissä. Kun on itse joutunut epäasiallisesti kohdelluksi ja havainnut sitä paljon omassa sekä monien muiden työympäristöissä, haluaa auttaa muita saman kokeneita. Olemme kuulleet lukemattomia tarinoita kiusaamisesta ja meitä yhdistyksen perustajia yhdistää sama kokemus. Siitä syystä päätimme perustaa yhdistyksen, joka toiminnallaan haluaa auttaa ja tukea vastaavaan tilanteeseen joutuneita.

Tällä hetkellä yhdistyksellä on hallitus, joka ohjaa yhdistyksen toimintaa. Vuoden 2019 tavoitteena on saada toiminta kunnolla käyntiin, hankkia jäseniä, saada näkyvyyttä ja ennen kaikkea saada rahoitusta toiminnalle. Yhdistystä pyöritetään vapaaehtoisvoimin ja toiminta rajoittuu sähköpostiviesteihin (katso kohta "yhteystiedot") vastaamiseen ja Nollatoleranssin Facebook-ryhmän ylläpitoon ja moderointiin sekä . Rahoituksen järjestyttyä, toimintaa kehitetään ja tukitarjontaa lisätään.

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea työpaikallaan epäasiallista kohtelua kokevia henkilöitä. Tavoitteena on tarjota yksilöllistä tukea, vertaistukea ja tukea kiusaamiseen liittyvän työsuojelullisen prosessin alkuun saattamisessa.

Yhdistyksen tavoitteena ei ole tarjota sovittelutoimintaa työnantajan ja työntekijän välillä, vaan keskittää tuki kiusaamisen uhriksi joutuneen työntekijän jaksamiseen.

Yhdistyksen tavoitteena on myös kehittää ja löytää uusia epäasiallista kohtelua ehkäiseviä toimintatapoja sekä järjestää ennaltaehkäisevää koulutusta, jossa pyritään vaikuttamaan työyhteisön vuorovaikutuskulttuuriin ennen ristiriitatilanteiden syntymistä.