Tietoa

Lainsäädäntö (Työturvallisuuslaki 738/2002) velvoittaa työnantajaa kartoittamaan säännöllisesti henkisen kuormituksen tilanteen työyhteisöissä sekä korjaamaan puutteet. Tämä aihealue koetaan usein käytännössä vaikeahkoksi ja aiheesta voi olla työyhteisöissä hankalaa edes keskustella. Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa puuttumaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun. Työsopimuslaki (55/2001) puolestaan sisältää syrjintäkiellon työpaikoilla. Työpaikkakiusaaminen on kielletty myös rikoslaissa työturvallisuusrikoksena (39/1889). Työnantajalla on siis lakiin perustuva velvoite pitää huolta siitä, että ketään ei kiusata työpaikalla ja epäasialliseen kohteluun puututaan. Henkisten kuormitustekijöiden tilanne on selvitettävä säännöllisesti.

Suomi on EU:n kärkimaa työpaikkakiusaamistilastoissa. Jopa 5% työntekijöistä kokee kiusaamista työpaikallaan. Mielenterveysongelmat ovat sairauspoissaolojen toiseksi suurin syy selkävaivojen jälkeen. Työuupumuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle jää nykyisin 40% enemmän työikäisiä ihmisiä kuin 10 vuotta sitten.

Työpaikkakiusaaminen tulee kalliiksi yhteiskunnalle. Erityisesti nuoret aikuiset näyttävät tilastojen mukaan olevan mielenterveyden vuoksi eläköityvä riskiryhmä. Tämä on erittäin huolestuttava kehityssuunta. Jokainen turha työeläke tulisi ennaltaehkäistä. Liikuntaan on panostettu runsaasti, mutta mielenterveyden syyt ja niiden taustalla vaikuttavat aiheuttajat tuntuvat jääneen vähemmälle huomiolle. Inhimillisen tarpeen sekä juridisen velvoitteen lisäksi epäasialliseen kohteluun puuttumiselle on siten erittäin merkittävä kansantaloudellinen syy.

Tukea

Jos koet epäasiallista kohtelua työpaikallasi, ota asia mahdollisimman rakentavalla tavalla puheeksi henkilön kanssa, jonka koet käyttäytyvän epäasiallisesti sinua kohtaan. Jos puheeksiotto ei tuota tulosta, ota asia esille oman esimiehesi kanssa. Mikäli epäasiallista toimintaa harjoittaa oma esimiehesi, ole yhteydessä hänen esimieheensä. Työnantajalla on epäasiallisesta kohtelusta tiedon saatuaan velvollisuus puuttua tilanteesee.  Katso lisätietoa oikeuksistasi Työturvallisuuslain toisesta luvusta "Työnantajan yleiset velvollisuudet".

Suosittelemme myös konsultoimaan työpaikkasi työsuojeluvaltuutettua. Jos työpaikallasi ei ole nimettyä työsuojeluvaltuutettua, voit olla yhteydessä työterveyshuoltoon/omaan terveysasemaasi.

Jos et tiedä, mitä sinun pitäisi tehdä, lähetä kysymyksesi meille osoitteeseen info@nollatoleranssi.fi

Toivoa

Hyödyllisiä linkkejä:
Mielenterveystalo
 Oman paikkakunnan kriisipäivystys
 Oman seurakunnan diakoniatyöntekijä
Nollatoleranssin Facebook-sivut
Työterveyslaitos
 Valtakunnallinen kriisipuhelin päivystää numerossa 010 195 202
arkisin klo 9.00- 07.00 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00-07.00