Hyödyllisiä linkkejä:


Työturvallisuuslaki

Katkaise kiusaamisen kierre https://www.julkari.fi

Korvausvelvollisuuden edellytykset häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsinginhovioikeus

KKO:2004:44 - Työturvallisuus - Epäasiallinen kohtelu - Vahingonkorvaus https://korkeinoikeus.fi

Sataatuhatta suomalaista kiusataan työpaikalla - Helsingin simputtamistapaus silti harvinainen https://www.hs.fi/kaupunki

Suomi on työpaikkakiusaamisen kärkimaa https://yle.fi/uutiset

Työelämässä esimiehen armoilla https://theseus32-kk.lib.helsinki.fi

Työpaikkakiusaamiseen nollatoleranssi https://www.loviisansanomat.net

 


Tutkimukset:

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työpaikalla - riittävät toimenpiteet niiden poistamiseksi:

https://theseus32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle

https://theseus32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream

Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu työssä - Työnantajan toimintavelvollisuus ja puuttumiskeinot:

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138

"Sinä olet varmasti hyvä jossakin" - kiusatun näkemyksiä viestinnästä ja työyhteisön tuesta työpaikkakiusaamistilanteissa:

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789

Työpaikkakiusaaminen:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024

Työpaikkakiusaaminen ja sen ehkäiseminen:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle

Työpaikkakiusaaminen kiusatun ja kiusaajan persoonallisuuden näkökulmasta:

https://www.doria.fi/bitstream/handle

Työpaikkakiusaamisen kokemus ja selviytyminen yksilön identiteettiprojektina:

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle

Työpaikkakiusaaminen työyhteisöongelmana:

https://theseus32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle

Työpaikkakiusaaminen työn muuttuvassa järjestyksessä:

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle

Työpaikkakiusaaminen - sen seuraukset ja selviytymiskeinot:

https://theseus32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle

Työpaikkakiusaamiseen vaikuttavia organisatorisia tekijöitä:

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handleMuuta aihetta sivuavaa:

Inhimillisemmän työelämän puolesta. Palveluita yksityisille ja yrityksille 
https://lumisoul.fi/?fbclid=IwAR0LfsIoEo41u3KGHuGwyudVEXLW9KcQGkKmvcDd6dN2_sXlw6HST0-Vj5s<br> 

Työolojen kolme vuosikymmentä - työolotutkimusten tuloksia 1977-2008:

https://tilastokeskus.fi

Työperäistä stressiä koskeva keskusjärjestösuositus:

https://www.kuntatyonantajat.fi

Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä - työkirja:

https://www.julkari.fi/bitstream/handle

Työolobarometri syksy 2015:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi

Työelämätaidot - esimiehiin ja alaisiin kohdistuvat osaamisvaatimukset:

https://www.doria.fi/bitstream

Tunnejohtaminen - esimiesten näkemyksiä tunneälyn käytöstä esimiestyössä:

https://theseus32-kk.lib.helsinki.fi